Názor spoločnosti SUVko Coaching na našich študentov

S Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach sme do dnešného dňa spolupracovali na viacerých projektoch, kde sme mali možnosť osobne spoznať študentov fakulty – prevažne poslucháčov Katedry anglistiky a amerikanistiky. Mali možnosť detailne sa zoznámiť s portfóliom a službami našej spoločnosti, ktoré poskytujeme firemným klientom, manažérom či študentským spolkom.

Musíme priznať, že sme boli milo prekvapení ich odbornosťou, ktorá prevýšila naše očakávania. Čo sa týka ich osobnostných predpokladov, boli veľmi aktívni, otvorene komunikovali s členmi nášho tímu a pýtali sa na nejasnosti. Pre ich plné uplatnenie sa na pracovnom trhu 21. storočia im odporúčame ešte strategicky si doplniť mäkké (soft-skills) zručnosti. Nie preto, že by ich vôbec nepoznali. Naopak! Študenti, s ktorými sme sa osobne spoznali, si tieto zručnosti uvedomovali a sami popísali, že v tejto oblasti majú medzery. My cítime, že práve doplnenie si týchto kľúčových prvkov (napr. kritické myslenie, predaj samého seba či budovanie pozitívnych návykov) ich ešte viac odlíši od konkurencie. Veľ- kým pozitívom je, že daní študenti na sebe chcú pracovať a neboja sa zodpovednosti a vý- ziev. My im držíme palce! 🙂

 

Mgr. Matúš Draganovský

riaditeľ divízie, lektor

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s