Career Day – November 2016

Katedra anglistiky a amerikanistiky v spolupráci s Národným kariérnym centrom pripravila dňa 8.11.2016 pre svojich študentov prvý ročník podujatia Career Day, na ktorom sa študenti mohli dozvedieť zaujímavé informácie o možnostiach zamestnania, ale aj o tom, ako pri hľadaní práce postupovať.

Začínalo sa v Aule Kostlivého. Po krátkom privítaní študentov a stručnom predstavení firiem a spoločností nasledovala prednáška profesionálneho speakera a mentora Owena Fernandesa, ktorý plnej aule študentov ponúkol motivujúci spôsob nazerania na budovanie svojej kariéry.

Po skončení prednášky si študenti mohli vybrať, či budú pokračovať profesijnými workshopmi alebo prezentáciami konkrétnych spoločností. Na workshopoch v budove Platón odzneli rady ako si naplánovať život a kariéru, napísať životopis, či ako sa stať profesionálnym prekladateľom, a pri infostánkoch firiem ako aj na prezentáciách v budove Minerva sa študenti mohli dozvedieť bližšie informácie ku konkrétnym pozíciám v spoločnostiach ako napríklad Accenture, Amazon, AT&T, Holcim, Mapower, SUVko Coaching, Your Choice. Pri infostánkoch si študenti mohli vyskúšať aj test profesijnej orientácie a zistiť tak, na aké typy zamestnania by sa mohli zamerať.

Záujem a účasť na všetkých stanovištiach prekonal očakávania. Veľká vďaka patrí organizátorom podujatia doc. Tomaščíkovej a dr. Rozenfeldovi, tým, ktorí pri organizácii a priebehu podujatia pomáhali, ako aj firmám a spoločnostiam, ktoré svojou účasťou prispeli k bohatému programu. Veríme, že akcia priniesla študentom mnohé cenné informácie a rady ku ich kariérnemu rastu a dúfame, že sa podarí tento úspech zopakovať aj v ďalších rokoch.
Mgr. Petra Filipová, PhD študent KAaA UPJŠ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s