Názor spoločnosti SUVko Coaching na našich študentov

S Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach sme do dnešného dňa spolupracovali na viacerých projektoch, kde sme mali možnosť osobne spoznať študentov fakulty – prevažne poslucháčov Katedry anglistiky a amerikanistiky. Continue reading “Názor spoločnosti SUVko Coaching na našich študentov”

Advertisements